Privacybeleid

Laatst bijgewerkt: 27 maart 2021

1. INLEIDING

Deze privacyverklaring geeft u details over hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken door uw gebruik van onze site Findstack.commet inbegrip van alle informatie die u via onze site verstrekt wanneer u een product of dienst koopt, zich inschrijft voor onze nieuwsbrief of deelneemt aan een prijsvraag of wedstrijd.

Door uw gegevens aan ons te verstrekken, garandeert u ons dat u ouder bent dan 13 jaar.

Soho Media Ltd, handelend onder de naam Findstack is de gegevensbeheerder en wij zijn verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens (waarnaar in deze privacyverklaring wordt verwezen als "wij", "ons" of "onze").

Contactgegevens

Onze volledige gegevens zijn:

Volledige naam van de rechtspersoon: Soho Media Ltd, handelend onder de naam Findstack.

E-mailadres: beschikbaar via onze contactpagina.

Postadres: Soho Media Ltd, Kemp House, 160 City Road, London EC1V 2NX, UK.

Als u niet tevreden bent met de manier waarop wij uw gegevens verzamelen en gebruiken, neem dan contact met ons op, zodat wij het probleem voor u kunnen oplossen.

Het is zeer belangrijk dat de informatie die wij over u hebben, juist en up-to-date is. Laat het ons weten als op enig moment uw persoonlijke informatie verandert door een e-mail te sturen naar onze contactpagina.

2. WELKE GEGEVENS VERZAMELEN WIJ OVER U

Onder persoonsgegevens wordt verstaan iedere informatie aan de hand waarvan een persoon kan worden geïdentificeerd. Anoniem gemaakte gegevens vallen hier niet onder.

Wij kunnen bepaalde soorten persoonsgegevens over u als volgt verwerken:

 • Identiteitsgegevens kan uw voornaam, meisjesnaam, achternaam, gebruikersnaam, burgerlijke staat, titel, geboortedatum en geslacht omvatten.
 • Contact gegevens kunnen uw factuuradres, afleveradres, e-mailadres en telefoonnummers omvatten.
 • Financiële gegevens kunnen uw bankrekening- en betaalkaartgegevens omvatten.
 • Transactiegegevens kan details bevatten over betalingen tussen ons en andere details over door u gedane aankopen.
 • Technische gegevens kunnen uw inloggegevens, internetprotocoladressen, browsertype en -versie, browserplug-intypes en -versies, tijdzone-instelling en -locatie, besturingssysteem en -platform en andere technologie op de apparaten die u gebruikt om toegang te krijgen tot deze site, omvatten.
 • Profielgegevens kunnen uw gebruikersnaam en wachtwoord, aankopen of bestellingen, uw interesses, voorkeuren, feedback en antwoorden op enquêtes omvatten.
 • Gebruiksgegevens kan informatie bevatten over de manier waarop u onze website, producten en diensten gebruikt.
 • Marketing- en communicatiegegevens kunnen uw voorkeuren voor het ontvangen van marketingcommunicatie van ons en onze derden en uw communicatievoorkeuren omvatten.

Wij kunnen ook geaggregeerde gegevens uit uw persoonsgegevens verwerken, maar deze gegevens onthullen uw identiteit niet en zijn als zodanig op zich geen persoonsgegevens. Een voorbeeld hiervan is wanneer wij uw Gebruiksgegevens bekijken om het percentage te berekenen van websitegebruikers die een specifieke functie van onze site gebruiken. Indien wij de Geaggregeerde Gegevens koppelen aan uw persoonsgegevens, zodat u aan de hand daarvan kunt worden geïdentificeerd, dan worden deze behandeld als persoonsgegevens.

Gevoelige Gegevens

Wij verzamelen geen Gevoelige Gegevens over u. Gevoelige gegevens zijn gegevens die gegevens bevatten over uw ras of etniciteit, religieuze of filosofische overtuigingen, seksleven, seksuele geaardheid, politieke opvattingen, lidmaatschap van een vakbond, informatie over uw gezondheid en genetische en biometrische gegevens. Wij verzamelen geen informatie over strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten.

Als wij wettelijk of volgens de voorwaarden van het contract tussen ons verplicht zijn persoonsgegevens te verzamelen en u ons die gegevens niet op verzoek verstrekt, kunnen wij het contract mogelijk niet uitvoeren (bijvoorbeeld om goederen of diensten aan u te leveren). Als u ons de gevraagde gegevens niet verstrekt, kan het zijn dat wij een product of dienst die u hebt besteld, moeten annuleren, maar als wij dat doen, zullen wij u daarvan op dat moment op de hoogte stellen.

3. HOE WIJ UW PERSOONSGEGEVENS VERZAMELEN

Wij verzamelen gegevens over u via een aantal verschillende methoden, waaronder:

 • Directe interacties: U kunt gegevens verstrekken door formulieren op onze site (of anderszins) in te vullen of door met ons te communiceren per post, telefoon, e-mail, of anderszins, ook wanneer u:
  • onze producten of diensten te bestellen;
  • maak een account aan op onze site;
  • abonneren op onze dienst of publicaties;
  • verzoeken om middelen of marketing naar u te sturen;
  • meedoen aan een wedstrijd, prijsvraag, promotie of enquête; of
  • geef ons feedback.
 • Geautomatiseerde technologieën of interacties: Wanneer u onze site gebruikt, kunnen wij automatisch Technische Gegevens verzamelen over uw apparatuur, surfgedrag en gebruikspatronen. Wij verzamelen deze gegevens door gebruik te maken van cookies, server logs, en soortgelijke technologieën. Wij kunnen ook Technische Gegevens over u ontvangen als u andere websites bezoekt die onze cookies gebruiken. Zie ons cookiebeleid via deze link voor meer details.
 • Derden of openbaar beschikbare bronnen: Wij kunnen persoonsgegevens over u ontvangen van verschillende derde partijen en openbare bronnen, zoals hieronder uiteengezet:
  • analytics providers zoals Google, Clicky of Momently die buiten de EU gevestigd zijn;
  • advertentienetwerken zoals Facebook of Buysellads die buiten de EU zijn gevestigd; en
  • Contact-, financiële en transactiegegevens van leveranciers van technische, betalings- en leveringsdiensten, zoals Leadpages, Drip, Gumroad of Thrive Cart, die buiten de EU zijn gevestigd.

4. HOE WIJ UW PERSOONLIJKE GEGEVENS GEBRUIKEN

Wij zullen uw persoonsgegevens alleen gebruiken wanneer dat wettelijk is toegestaan. De meest voorkomende toepassingen van uw persoonlijke gegevens zijn:

 • Waar wij het contract tussen ons moeten uitvoeren.
 • Wanneer dit noodzakelijk is voor onze legitieme belangen (of die van een derde partij) en uw belangen en fundamentele rechten niet zwaarder wegen dan deze belangen.
 • Wanneer wij moeten voldoen aan een wettelijke of reglementaire verplichting.

In het algemeen vertrouwen wij niet op toestemming als rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonsgegevens, anders dan in verband met het verzenden van marketingcommunicatie naar u via e-mail of sms. U hebt het recht om uw toestemming voor marketing op elk moment in te trekken door ons een e-mail te sturen via onze contactpagina.

Doeleinden voor de verwerking van uw persoonsgegevens

Hieronder volgt een beschrijving van de manieren waarop wij van plan zijn uw persoonsgegevens te gebruiken en de rechtsgronden waarop wij die gegevens zullen verwerken. Waar van toepassing hebben wij ook uitgelegd wat onze legitieme belangen zijn.

Wij kunnen uw persoonsgegevens op meer dan één rechtmatige grond verwerken, afhankelijk van het specifieke doel waarvoor wij uw gegevens gebruiken. Stuur ons een e-mail via onze contactpagina indien u nadere informatie wenst over de specifieke rechtsgrond waarop wij ons beroepen om uw persoonsgegevens te verwerken, indien in de onderstaande tabel meer dan één grond is vermeld.

Doel/ActiviteitSoort gegevensRechtmatige grondslag voor verwerking
Om u als nieuwe klant te registreren (a) Identiteit (b) Contact Uitvoering van een contract met u 
Om uw bestelling te verwerken en te leveren, waaronder:(a) Beheer van betalingen, vergoedingen en kosten(b) Verzamelen en innen van geld dat aan ons verschuldigd is (a) Identiteit b) Contact c) Financieel d) Transactie e) Marketing en communicatie (a) Uitvoering van een contract met u (b) Noodzakelijk voor onze legitieme belangen om aan ons verschuldigde bedragen te innen 
Om onze relatie met u te beheren, waaronder:(a) U op de hoogte stellen van wijzigingen in onze voorwaarden of ons privacybeleid(b) U vragen een beoordeling achter te laten of een enquête in te vullen (a) Identiteit b) Contact c) Profiel d) Marketing en communicatie (a) Uitvoering van een contract met u(b) Noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting(c) Noodzakelijk voor onze legitieme belangen om onze administratie bij te houden en om te bestuderen hoe klanten onze producten/diensten gebruiken 
Om u in staat te stellen deel te nemen aan een prijsvraag of prijsvraag of een enquête in te vullen (a) Identiteit(b) Contact(c) Profiel(d) Gebruik(e) Marketing en communicatie (a) Uitvoering van een contract met u (b) Noodzakelijk voor onze legitieme belangen om te bestuderen hoe klanten onze producten/diensten gebruiken, om ze te ontwikkelen en ons bedrijf te laten groeien 
Om ons bedrijf en onze site te beheren en te beschermen (met inbegrip van probleemoplossing, gegevensanalyse, testen, systeemonderhoud, ondersteuning, rapportage en hosting van gegevens) (a) Identiteit(b) Contact(c) Technisch (a) Noodzakelijk voor onze legitieme belangen voor het runnen van ons bedrijf, het verlenen van administratieve en IT-diensten, netwerkbeveiliging, om fraude te voorkomen en in de context van een bedrijfsreorganisatie of groepsherstructurering (b) Noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting 
om u relevante inhoud en advertenties aan te bieden en de doeltreffendheid van onze advertenties te meten en te begrijpen (a) Identiteit(b) Contact(c) Profiel(d) Gebruik(e) Marketing en communicatie(f) Technisch Noodzakelijk voor onze legitieme belangen om te bestuderen hoe klanten onze producten/diensten gebruiken, om ze te ontwikkelen, om ons bedrijf te laten groeien en om onze marketingstrategie te bepalen 
Om data-analyse te gebruiken om onze website, producten/diensten, marketing, klantenrelaties en ervaringen te verbeteren (a) Technisch (b) Gebruik Noodzakelijk voor onze legitieme belangen om soorten klanten voor onze producten en diensten te definiëren, om onze site actueel en relevant te houden, om onze activiteiten te ontwikkelen en om onze marketingstrategie te bepalen 
om u suggesties en aanbevelingen te doen over goederen of diensten die voor u van belang kunnen zijn (a) Identiteit b) Contact c) Technisch d) Gebruik e) Profiel Noodzakelijk voor onze legitieme belangen om onze producten/diensten te ontwikkelen en ons bedrijf te laten groeien 

Marketing communicatie 

U zult marketingberichten van ons ontvangen als u:

 • informatie bij ons heeft aangevraagd of goederen of diensten bij ons heeft gekocht; of
 • indien u ons uw gegevens hebt verstrekt toen u meedeed aan een wedstrijd of zich registreerde voor een promotie of gratis hulpmiddelen; en
 • in elk geval hebt u er niet voor gekozen die marketing niet te ontvangen.

U kunt zich afmelden voor het ontvangen van berichten van ons door gebruik te maken van de een-klik afmeldknop onderaan een van onze e-mails. Of door rechtstreeks contact met ons op te nemen via onze contactpagina.

Wanneer u zich afmeldt voor het ontvangen van onze marketingcommunicatie, is dit niet van toepassing op persoonsgegevens die aan ons zijn verstrekt als gevolg van een product-/dienstaankoop, garantieregistratie, product-/dienstervaring of andere transacties.

Verandering van doel

Wij zullen uw persoonsgegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor wij ze hebben verzameld, tenzij wij redelijkerwijs van mening zijn dat wij ze voor een andere reden moeten gebruiken en die reden verenigbaar is met het oorspronkelijke doel. Als u meer wilt weten over hoe de verwerking voor het nieuwe doel verenigbaar is met het oorspronkelijke doel, kunt u ons e-mailen via onze contactpagina.

Indien wij uw persoonsgegevens moeten gebruiken voor een doel dat geen verband houdt met het doel waarvoor wij de gegevens hebben verzameld, stellen wij u daarvan in kennis en lichten wij de rechtsgrond voor de verwerking toe.

Wij kunnen uw persoonsgegevens verwerken zonder uw medeweten of toestemming wanneer dit wettelijk verplicht of toegestaan is.

5. OPENBAARMAKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Het is mogelijk dat wij uw persoonsgegevens met de hieronder genoemde partijen moeten delen voor de doeleinden die in de tabel in punt 4 hierboven zijn vermeld:

 • Dienstverleners die IT- en systeembeheerdiensten verlenen.
 • Professionele adviseurs waaronder advocaten, bankiers, accountants en verzekeraars die advies-, bank-, juridische, verzekerings- en boekhoudkundige diensten verlenen.
 • HM Revenue & Customs, toezichthouders en andere autoriteiten in het Verenigd Koninkrijk en andere relevante rechtsgebieden die in bepaalde omstandigheden rapportage van verwerkingsactiviteiten verlangen.
 • Derden aan wie wij delen van ons bedrijf of onze activa verkopen, overdragen of fuseren.

Wij eisen van alle derden aan wie wij uw gegevens doorgeven dat zij de veiligheid van uw persoonsgegevens respecteren en dat zij deze behandelen in overeenstemming met de wet. Wij staan dergelijke derden alleen toe uw persoonsgegevens te verwerken voor gespecificeerde doeleinden en in overeenstemming met onze instructies.

6. INTERNATIONALE OVERMAKINGEN

Landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER) bieden niet altijd dezelfde mate van bescherming voor uw persoonsgegevens, zodat de Europese wetgeving de doorgifte van persoonsgegevens buiten de EER heeft verboden, tenzij de doorgifte aan bepaalde criteria voldoet.

Veel van onze externe dienstverleners zijn gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte (EER), zodat hun verwerking van uw persoonsgegevens een overdracht van gegevens buiten de EER met zich meebrengt.

Wanneer wij uw persoonsgegevens buiten de EER doorgeven, doen wij ons best om een vergelijkbare mate van gegevensbeveiliging te waarborgen door ervoor te zorgen dat ten minste een van de volgende beveiligingsmaatregelen wordt toegepast:

 • Wij zullen uw persoonsgegevens alleen doorgeven aan landen die door de Europese Commissie geacht worden een passend beschermingsniveau te bieden voor persoonsgegevens; of
 • Wanneer wij een beroep doen op bepaalde dienstverleners, kunnen wij gebruik maken van specifieke contracten of gedragscodes of certificeringsmechanismen die door de Europese Commissie zijn goedgekeurd en die persoonsgegevens dezelfde bescherming bieden die zij in Europa hebben; of
 • Wanneer wij gebruik maken van providers die in de Verenigde Staten zijn gevestigd, kunnen wij gegevens aan hen doorgeven indien zij deel uitmaken van het EU-VS-privacyschild, dat hen verplicht vergelijkbare bescherming te bieden aan persoonsgegevens die tussen Europa en de VS worden gedeeld.

Indien geen van de bovenstaande waarborgen voorhanden is, kunnen wij uw uitdrukkelijke toestemming voor de specifieke overdracht vragen. U hebt het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken.

Stuur ons een e-mail via onze contactpagina indien u meer informatie wenst over het specifieke mechanisme dat wij gebruiken bij de doorgifte van uw persoonsgegevens buiten de EER.

7. GEGEVENSBEVEILIGING

Wij hebben passende veiligheidsmaatregelen getroffen om te voorkomen dat uw persoonsgegevens per ongeluk verloren gaan, op ongeoorloofde wijze worden gebruikt of toegankelijk zijn, worden gewijzigd of openbaar worden gemaakt. Bovendien beperken wij de toegang tot uw persoonsgegevens tot die werknemers, agenten, contractanten en andere derden die een zakelijke noodzaak hebben om dergelijke gegevens te kennen. Zij zullen uw persoonsgegevens alleen in onze opdracht verwerken en zij zijn onderworpen aan een geheimhoudingsplicht.

Wij hebben procedures ingesteld om elke vermoedelijke inbreuk in verband met persoonsgegevens aan te pakken en zullen u en elke toepasselijke regelgever op de hoogte brengen van een inbreuk indien wij daartoe wettelijk verplicht zijn.

8. BEWAREN VAN GEGEVENS

Wij zullen uw persoonsgegevens slechts zolang bewaren als nodig is om de doeleinden waarvoor wij ze hebben verzameld te verwezenlijken, met inbegrip van de doeleinden om te voldoen aan wettelijke, boekhoudkundige of rapportagevereisten.

Om de geschikte bewaartermijn voor persoonsgegevens te bepalen, houden wij rekening met de hoeveelheid, de aard en de gevoeligheid van de persoonsgegevens, het potentiële risico van schade door ongeoorloofd gebruik of ongeoorloofde bekendmaking van uw persoonsgegevens, de doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens verwerken en de vraag of wij die doeleinden met andere middelen kunnen bereiken, en de toepasselijke wettelijke voorschriften.

Volgens de wet moeten wij basisinformatie over onze klanten (met inbegrip van contact-, identiteits-, financiële en transactiegegevens) bewaren tot zes jaar nadat zij niet langer klant zijn voor belastingdoeleinden.

In bepaalde omstandigheden kunt u ons vragen uw gegevens te wissen: zie hieronder voor meer informatie.

In sommige omstandigheden kunnen wij uw persoonsgegevens anonimiseren (zodat zij niet langer met u in verband kunnen worden gebracht) voor onderzoeks- of statistische doeleinden; in dat geval kunnen wij deze informatie voor onbepaalde tijd gebruiken zonder u daarvan verder in kennis te stellen.

9. UW WETTELIJKE RECHTEN

Onder bepaalde omstandigheden heeft u rechten op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming met betrekking tot uw persoonsgegevens. Deze omvatten het recht om:

 • Toegang tot uw persoonsgegevens te vragen.
 • Verzoek om correctie van uw persoonsgegevens.
 • Verzoek om verwijdering van uw persoonsgegevens.
 • Bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Verzoek om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Verzoek om overdracht van uw persoonsgegevens.
 • Recht om toestemming in te trekken.

U kunt meer over deze rechten zien op:

https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-the-general-data-protection-regulation-gdpr/individual-rights/

Indien u één van de hierboven vermelde rechten wenst uit te oefenen, gelieve ons dan een e-mail te sturen via onze contactpagina.

U hoeft geen vergoeding te betalen voor de toegang tot uw persoonsgegevens (of voor de uitoefening van een van de andere rechten). Wij kunnen echter een redelijke vergoeding vragen als uw verzoek duidelijk ongegrond, repetitief of buitensporig is. In deze omstandigheden kunnen wij ook weigeren aan uw verzoek te voldoen.

Het is mogelijk dat wij u om specifieke informatie moeten vragen om ons te helpen uw identiteit te bevestigen en uw recht op toegang tot uw persoonsgegevens te waarborgen (of om een van uw andere rechten uit te oefenen). Dit is een veiligheidsmaatregel om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens niet worden verstrekt aan een persoon die geen recht heeft op de ontvangst ervan. Wij kunnen ook contact met u opnemen om u om nadere informatie te vragen in verband met uw verzoek, zodat wij sneller kunnen reageren.

Wij proberen alle legitieme verzoeken binnen een maand te beantwoorden. Soms kan het langer dan een maand duren als uw verzoek bijzonder ingewikkeld is of als u een aantal verzoeken hebt ingediend. In dat geval zullen wij u op de hoogte brengen en u op de hoogte houden.

10. LINKS VAN DERDEN

Deze website kan links bevatten naar websites, plug-ins en applicaties van derden. Door op die links te klikken of die koppelingen te activeren, kunnen derden gegevens over u verzamelen of delen. Wij hebben geen controle over deze websites van derden en zijn niet verantwoordelijk voor hun privacyverklaringen. Wanneer u onze website verlaat, raden wij u aan de privacyverklaring te lezen van elke website die u bezoekt.

11. COOKIES

U kunt uw browser zo instellen dat alle of sommige browsercookies worden geweigerd of dat u een waarschuwing krijgt wanneer websites cookies instellen of openen. Als u cookies uitschakelt of weigert, is het mogelijk dat sommige delen van deze website ontoegankelijk worden of niet goed werken. Voor meer informatie over de cookies die wij gebruiken, verwijzen wij u naar onze cookiebeleid. Het accepteren van cookies helpt ons om meer nuttige inhoud te leveren die gratis is voor u om te consumeren.

12. E-MAIL NIEUWSBRIEF

Wij kunnen op onze website een abonnement op een e-mailnieuwsbrief aanbieden. Als abonnee op een nieuwsbrief kunt u e-mailupdates van ons ontvangen. Dit omvat updates over de laatste inhoud van onze website, inhoud die alleen voor abonnees bestemd is, nieuwe producten, aanbiedingen van partners, en meer. Als u zich op enig moment wilt afmelden, kunt u dat doen door gebruik te maken van de 'unsubscribe' link onderaan al onze emails. Hierdoor wordt uw e-mailadres uit onze database verwijderd.

© 2022 Findstack.com, een SoHo Media Ltd bedrijf. Alle rechten voorbehouden.
Openbaarmaking van reclame | Cookiebeleid | Privacybeleid | Gebruiksvoorwaarden