Publicitetsinformation

Senast uppdaterad: 27 mars 2021

Affärsmetoder för Findstack.com

Soho Media Ltd som handlar under namnet Findstack.com ("företaget") upprätthåller ett strikt oberoende mellan den redaktionella processen där produkter/tjänster utvärderas, rangordnas och poängsätts av redaktionell personal och utvecklingen av ekonomiska relationer av försäljningspersonal som inte har någon inblandning i granskningsprocessen eller något inflytande över de resulterande poängen, recensionerna och rangordningarna. Försäljningsarrangemang görs först efter det att rankningarna är klara och har inget inflytande över poäng eller rankningar.

Finansiella förbindelser

Företaget och dess ägda och drivna webbplatser kan ha ekonomiska relationer med vissa av de handlare och leverantörer av produkter och tjänster som granskas på företagets webbplatser. Dessa förbindelser kan innefatta ersättning till företaget eller en av dess webbplatser när besökare klickar på länkar, både i sponsrat innehåll och i redaktionellt innehåll, till webbplatser som drivs av handlaren eller säljaren och gör ett köp på handlarens webbplats. Dessutom kan företaget få ersättning när det delar med leverantörer information som besökare har lämnat till oss om deras behov av en produkt eller tjänst, så att leverantören kan erbjuda besökaren en offert för produkten/tjänsten i fråga.

© 2022 Findstack.com, ett företag som tillhör SoHo Media Ltd. Alla rättigheter förbehållna.
Publicitetsinformation | Cookie-policy | Integritetspolicy | Användarvillkor