Integritetspolicy

Senast uppdaterad: 27 mars 2021

1. INLEDNING

I detta integritetsmeddelande får du information om hur vi samlar in och behandlar dina personuppgifter när du använder vår webbplats. Findstack.com, inklusive all information som du kan lämna via vår webbplats när du köper en produkt eller tjänst, anmäler dig till vårt nyhetsbrev eller deltar i en utlottning eller tävling.

Genom att ge oss dina uppgifter garanterar du att du är över 13 år.

Soho Media Ltd, med namnet Findstack, är personuppgiftsansvarig och vi är ansvariga för dina personuppgifter (i detta integritetsmeddelande kallas vi, oss eller vår).

Kontaktuppgifter

Våra fullständiga uppgifter är:

Den juridiska personens fullständiga namn: Soho Media Ltd, med namnet Findstack.

E-postadress: tillgänglig via vår kontaktsida.

Postadress: Soho Media Ltd, Kemp House, 160 City Road, London EC1V 2NX, Storbritannien.

Om du inte är nöjd med något av de sätt på vilka vi samlar in och använder dina uppgifter, vänligen kontakta oss så att vi kan försöka lösa problemet för dig.

Det är mycket viktigt att den information vi har om dig är korrekt och uppdaterad. Meddela oss om dina personuppgifter ändras genom att skicka ett e-postmeddelande till oss via vår kontaktsida.

2. VILKA UPPGIFTER SAMLAR VI IN OM DIG?

Med personuppgifter avses all information som kan identifiera en person. Det omfattar inte anonymiserade uppgifter.

Vi kan behandla vissa typer av personuppgifter om dig enligt följande:

 • Identitetsuppgifter kan omfatta ditt förnamn, flicknamn, efternamn, användarnamn, civilstånd, titel, födelsedatum och kön.
 • Kontaktuppgifter kan inkludera din faktureringsadress, leveransadress, e-postadress och telefonnummer.
 • Finansiella uppgifter kan innehålla uppgifter om ditt bankkonto och ditt betalkort.
 • Transaktionsuppgifter kan innehålla uppgifter om betalningar mellan oss och andra uppgifter om köp som du har gjort.
 • Tekniska data kan inkludera dina inloggningsuppgifter, internetprotokolladresser, typ och version av webbläsare, typer och versioner av plug-in-moduler för webbläsare, tidszoninställning och plats, operativsystem och plattform och annan teknik på de enheter du använder för att komma åt denna webbplats.
 • Uppgifter om profilen kan omfatta ditt användarnamn och lösenord, köp eller beställningar, dina intressen, preferenser, feedback och enkätsvar.
 • Användningsuppgifter kan innehålla information om hur du använder vår webbplats, våra produkter och tjänster.
 • Marknadsföring och kommunikation Uppgifter kan inkludera dina önskemål om att få marknadsföringsmeddelanden från oss och våra tredje parter och dina kommunikationspreferenser.

Vi kan också behandla aggregerade uppgifter från dina personuppgifter, men dessa uppgifter avslöjar inte din identitet och är i sig inga personuppgifter. Ett exempel på detta är när vi granskar dina användningsuppgifter för att räkna ut hur stor andel av webbplatsanvändarna som använder en viss funktion på vår webbplats. Om vi kopplar de aggregerade uppgifterna till dina personuppgifter så att du kan identifieras utifrån dem behandlas de som personuppgifter.

Känsliga uppgifter

Vi samlar inte in några känsliga uppgifter om dig. Känsliga uppgifter avser uppgifter som innehåller information om din ras eller etnicitet, religiösa eller filosofiska övertygelse, sexualliv, sexuell läggning, politiska åsikter, medlemskap i fackförening, information om din hälsa samt genetiska och biometriska uppgifter. Vi samlar inte in någon information om brottsdomar och brott.

Om vi är skyldiga att samla in personuppgifter enligt lag eller enligt villkoren i avtalet mellan oss och du inte ger oss dessa uppgifter när du begär det, kan det hända att vi inte kan fullgöra avtalet (t.ex. leverera varor eller tjänster till dig). Om du inte ger oss de begärda uppgifterna kan vi behöva annullera en produkt eller tjänst som du har beställt, men om vi gör det kommer vi att meddela dig vid det tillfället.

3. HUR VI SAMLAR IN DINA PERSONUPPGIFTER

Vi samlar in uppgifter om dig genom en rad olika metoder, bland annat:

 • Direkta interaktioner: Du kan lämna uppgifter genom att fylla i formulär på vår webbplats (eller på annat sätt) eller genom att kommunicera med oss via post, telefon, e-post eller på annat sätt, inklusive när du:
  • beställa våra produkter eller tjänster;
  • skapa ett konto på vår webbplats;
  • prenumerera på våra tjänster eller publikationer;
  • begära att resurser eller marknadsföring skickas till dig;
  • delta i en tävling, utlottning, kampanj eller undersökning, eller
  • ge oss feedback.
 • Automatiserad teknik eller automatiserade interaktioner: När du använder vår webbplats kan det hända att vi automatiskt samlar in tekniska data om din utrustning, surfning och användningsmönster. Vi samlar in dessa uppgifter genom att använda cookies, serverloggar och liknande tekniker. Vi kan också få tekniska data om dig om du besöker andra webbplatser som använder våra cookies. Se vår cookiepolicy via denna länk för ytterligare information.
 • Tredje part eller offentligt tillgängliga källor: Vi kan få personuppgifter om dig från olika tredje parter och offentliga källor enligt vad som anges nedan:
  • analysleverantörer som Google, Clicky eller Momently som är baserade utanför EU;
  • annonsnätverk som Facebook eller Buysellads som är baserade utanför EU, och
  • Kontakt-, finans- och transaktionsuppgifter från leverantörer av tekniska tjänster, betalnings- och leveranstjänster som Leadpages, Drip, Gumroad eller Thrive Cart, som är baserade utanför EU.

4. HUR VI ANVÄNDER DINA PERSONUPPGIFTER

Vi använder dina personuppgifter endast när det är lagligt tillåtet. De vanligaste användningarna av dina personuppgifter är:

 • När vi behöver utföra avtalet mellan oss.
 • När det är nödvändigt för våra legitima intressen (eller en tredje parts intressen) och dina intressen och grundläggande rättigheter inte åsidosätter dessa intressen.
 • Om vi behöver uppfylla en rättslig eller lagstadgad skyldighet.

Generellt sett förlitar vi oss inte på samtycke som en rättslig grund för att behandla dina personuppgifter, förutom när det gäller att skicka marknadsföringsmeddelanden till dig via e-post eller sms. Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till marknadsföring genom att skicka ett e-postmeddelande till oss via vår kontaktsida.

Ändamål för behandling av dina personuppgifter

Nedan följer en beskrivning av hur vi avser att använda dina personuppgifter och de rättsliga grunderna för hur vi kommer att behandla dessa uppgifter. Vi har också förklarat vilka våra legitima intressen är när det är relevant.

Vi kan behandla dina personuppgifter på mer än en laglig grund, beroende på det specifika syfte för vilket vi använder dina uppgifter. Skicka ett e-postmeddelande till oss via vår kontaktsida om du vill ha information om den specifika rättsliga grund som vi åberopar för att behandla dina personuppgifter, om mer än en grund anges i tabellen nedan.

Syfte/AktivitetTyp av uppgifterLaglig grund för behandlingen
För att registrera dig som ny kund (a) Identitet b) Kontakt Uppfyllande av ett avtal med dig 
För att bearbeta och leverera din beställning, inklusive:(a) Hantera betalningar, avgifter och kostnader(b) Samla in och driva in pengar som vi är skyldiga dig. (a) Identitet b) Kontakt c) Finansiell d) Transaktion e) Marknadsföring och kommunikation (a) Uppfyllande av ett avtal med dig(b) Nödvändigt för våra legitima intressen för att driva in skulder till oss. 
För att hantera vår relation med dig, vilket inkluderar:(a) Meddela dig om ändringar av våra villkor eller vår sekretesspolicy(b) Be dig lämna en recension eller delta i en enkät. (a) Identitet(b) Kontakt(c) Profil(d) Marknadsföring och kommunikation (a) Uppfyllande av ett avtal med dig(b) Nödvändigt för att uppfylla en rättslig förpliktelse(c) Nödvändigt för våra legitima intressen för att hålla våra register uppdaterade och för att studera hur kunderna använder våra produkter/tjänster. 
För att du ska kunna delta i en utlottning, tävling eller genomföra en undersökning. (a) Identitet(b) Kontakt(c) Profil(d) Användning(e) Marknadsföring och kommunikation (a) Uppfyllande av ett avtal med dig(b) Nödvändigt för våra legitima intressen för att studera hur kunder använder våra produkter/tjänster, för att utveckla dem och för att utveckla vår verksamhet. 
För att administrera och skydda vår verksamhet och vår webbplats (inklusive felsökning, dataanalys, testning, systemunderhåll, support, rapportering och hosting av data). (a) Identitet(b) Kontakt(c) Tekniskt (a) Nödvändigt för våra legitima intressen för att driva vår verksamhet, tillhandahålla administration och IT-tjänster, nätverkssäkerhet, förhindra bedrägerier och i samband med en företagsrekonstruktion eller omstrukturering av en grupp (b) Nödvändigt för att uppfylla en rättslig förpliktelse. 
För att leverera relevant innehåll och annonser till dig och för att mäta och förstå effektiviteten av vår annonsering. (a) Identitet(b) Kontakt(c) Profil(d) Användning(e) Marknadsföring och kommunikation(f) Teknik Nödvändigt för våra legitima intressen för att studera hur kunderna använder våra produkter/tjänster, för att utveckla dem, för att utveckla vår verksamhet och för att informera vår marknadsföringsstrategi. 
För att använda dataanalys för att förbättra vår webbplats, våra produkter/tjänster, marknadsföring, kundrelationer och upplevelser. (a) Teknisk(b) Användning Nödvändigt för våra legitima intressen för att definiera typer av kunder för våra produkter och tjänster, för att hålla vår webbplats uppdaterad och relevant, för att utveckla vår verksamhet och för att informera vår marknadsföringsstrategi. 
För att ge dig förslag och rekommendationer om varor eller tjänster som kan vara av intresse för dig. (a) Identitet(b) Kontakt(c) Teknik(d) Användning(e) Profil Nödvändigt för våra legitima intressen för att utveckla våra produkter/tjänster och utveckla vår verksamhet. 

Marknadskommunikation 

Du kommer att få marknadsföringsmeddelanden från oss om du har:

 • begärt information från oss eller köpt varor eller tjänster från oss, eller
 • om du gav oss dina uppgifter när du deltog i en tävling eller registrerade dig för en kampanj eller gratis resurser, och
 • i varje fall har du inte valt att inte ta emot denna marknadsföring.

Du kan välja att inte längre ta emot meddelanden från oss genom att använda knappen för avregistrering med ett klick längst ner i ett av våra e-postmeddelanden. Eller genom att kontakta oss direkt via vår kontaktsida.

Om du väljer att inte ta emot vår marknadsföringskommunikation gäller detta inte personuppgifter som tillhandahålls oss som ett resultat av ett köp av en produkt/tjänst, garantiregistrering, erfarenhet av en produkt/tjänst eller andra transaktioner.

Ändring av syfte

Vi kommer endast att använda dina personuppgifter för de ändamål för vilka vi samlade in dem, såvida vi inte rimligen anser att vi behöver använda dem av ett annat skäl och att detta skäl är förenligt med det ursprungliga ändamålet. Om du vill veta mer om hur behandlingen för det nya ändamålet är förenlig med det ursprungliga ändamålet kan du skicka ett e-postmeddelande till oss. via vår kontaktsida.

Om vi behöver använda dina personuppgifter i ett syfte som inte är relaterat till det syfte för vilket vi samlade in uppgifterna kommer vi att meddela dig och förklara den rättsliga grunden för behandlingen.

Vi kan behandla dina personuppgifter utan din vetskap eller ditt samtycke när detta krävs eller tillåts enligt lag.

5. UTLÄMNANDE AV DINA PERSONUPPGIFTER

Vi kan behöva dela dina personuppgifter med de parter som anges nedan för de ändamål som anges i tabellen i punkt 4 ovan:

 • Tjänsteleverantörer som tillhandahåller IT- och systemadministrationstjänster.
 • Professionella rådgivare, inklusive advokater, bankirer, revisorer och försäkringsbolag, som tillhandahåller konsulttjänster, bank-, juridik-, försäkrings- och redovisningstjänster.
 • HM Revenue & Customs, tillsynsmyndigheter och andra myndigheter i Storbritannien och andra relevanta jurisdiktioner som kräver rapportering av behandlingsaktiviteter under vissa omständigheter.
 • Tredje part till vilken vi säljer, överför eller slår samman delar av vår verksamhet eller våra tillgångar.

Vi kräver att alla tredje parter till vilka vi överför dina uppgifter respekterar säkerheten för dina personuppgifter och behandlar dem i enlighet med lagen. Vi tillåter endast sådana tredje parter att behandla dina personuppgifter för specificerade ändamål och i enlighet med våra instruktioner.

6. INTERNATIONELLA ÖVERFÖRINGAR

Länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) erbjuder inte alltid samma skyddsnivå för dina personuppgifter, så EU-lagstiftningen förbjuder överföring av personuppgifter utanför EES om inte överföringen uppfyller vissa kriterier.

Många av våra tredjepartsleverantörer är baserade utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) så deras behandling av dina personuppgifter kommer att innebära en överföring av uppgifter utanför EES.

När vi överför dina personuppgifter utanför EES gör vi vårt bästa för att säkerställa en liknande grad av datasäkerhet genom att se till att minst en av följande skyddsåtgärder tillämpas:

 • Vi kommer endast att överföra dina personuppgifter till länder som av Europeiska kommissionen anses tillhandahålla en adekvat skyddsnivå för personuppgifter, eller
 • När vi använder vissa tjänsteleverantörer kan vi använda särskilda avtal, uppförandekoder eller certifieringsmekanismer som godkänts av Europeiska kommissionen och som ger personuppgifter samma skydd som i Europa, eller
 • När vi använder leverantörer som är baserade i USA kan vi överföra uppgifter till dem om de ingår i EU:s och USA:s sekretessköld, vilket innebär att de måste ge liknande skydd för personuppgifter som delas mellan Europa och USA.

Om inget av ovanstående skyddsåtgärder är tillgängliga kan vi begära ditt uttryckliga samtycke till den specifika överföringen. Du har rätt att när som helst återkalla detta samtycke.

Vänligen skicka ett e-postmeddelande till oss via vår kontaktsida om du vill ha mer information om den specifika mekanism som vi använder när vi överför dina personuppgifter utanför EES.

7. SÄKERHET AV UPPGIFTER

Vi har vidtagit lämpliga säkerhetsåtgärder för att förhindra att dina personuppgifter oavsiktligt förloras, används eller nås på ett obehörigt sätt, ändras eller avslöjas. Dessutom begränsar vi tillgången till dina personuppgifter till de anställda, agenter, entreprenörer och andra tredje parter som har ett affärsbehov av att känna till dessa uppgifter. De kommer endast att behandla dina personuppgifter på våra instruktioner och de har tystnadsplikt.

Vi har infört rutiner för att hantera misstänkta brott mot personuppgifter och kommer att meddela dig och alla tillämpliga tillsynsmyndigheter om ett brott där vi är skyldiga att göra det enligt lag.

8. UPPBEVARING AV UPPGIFTER

Vi kommer endast att behålla dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla de syften som vi samlade in dem för, inklusive för att uppfylla rättsliga, bokföringsmässiga eller rapporteringsmässiga krav.

För att fastställa lämplig lagringstid för personuppgifter tar vi hänsyn till mängden, arten och känsligheten av personuppgifterna, den potentiella risken för skada från obehörig användning eller utlämnande av dina personuppgifter, de ändamål för vilka vi behandlar dina personuppgifter och om vi kan uppnå dessa ändamål på annat sätt samt tillämpliga rättsliga krav.

Enligt lag måste vi behålla grundläggande information om våra kunder (inklusive kontakt-, identitets-, finans- och transaktionsuppgifter) i sex år efter det att de slutat vara kunder för skatteändamål.

Under vissa omständigheter kan du be oss att radera dina uppgifter: se nedan för mer information.

Under vissa omständigheter kan vi anonymisera dina personuppgifter (så att de inte längre kan associeras med dig) för forsknings- eller statistikändamål, och i så fall kan vi använda dessa uppgifter på obestämd tid utan att meddela dig.

9. DINA JURIDISKA RÄTTIGHETER

Under vissa omständigheter har du rättigheter enligt dataskyddslagstiftningen när det gäller dina personuppgifter. Dessa inkluderar rätten till:

 • Begär tillgång till dina personuppgifter.
 • Begära rättelse av dina personuppgifter.
 • Begär att dina personuppgifter raderas.
 • Invändning mot behandling av dina personuppgifter.
 • Begär att behandlingen av dina personuppgifter begränsas.
 • Begär överföring av dina personuppgifter.
 • Rätt att återkalla samtycke.

Du kan läsa mer om dessa rättigheter på:

https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-the-general-data-protection-regulation-gdpr/individual-rights/

Om du vill utöva någon av de rättigheter som anges ovan, vänligen skicka ett e-postmeddelande till oss. via vår kontaktsida.

Du behöver inte betala någon avgift för att få tillgång till dina personuppgifter (eller för att utöva någon av de andra rättigheterna). Vi kan dock ta ut en rimlig avgift om din begäran är uppenbart ogrundad, repetitiv eller överdriven. Alternativt kan vi vägra att uppfylla din begäran under dessa omständigheter.

Vi kan behöva begära specifik information från dig för att kunna bekräfta din identitet och säkerställa din rätt att få tillgång till dina personuppgifter (eller att utöva någon av dina andra rättigheter). Detta är en säkerhetsåtgärd för att säkerställa att personuppgifter inte lämnas ut till någon person som inte har rätt att få dem. Vi kan också komma att kontakta dig för att be dig om ytterligare information i samband med din begäran för att påskynda vårt svar.

Vi försöker besvara alla legitima förfrågningar inom en månad. Ibland kan det ta längre tid än en månad om din begäran är särskilt komplicerad eller om du har gjort flera förfrågningar. I sådana fall kommer vi att meddela dig och hålla dig uppdaterad.

10. LÄNKAR TILL TREDJE PART

Den här webbplatsen kan innehålla länkar till webbplatser, insticksprogram och applikationer från tredje part. Om du klickar på dessa länkar eller aktiverar dessa anslutningar kan tredje part samla in eller dela uppgifter om dig. Vi kontrollerar inte dessa webbplatser från tredje part och ansvarar inte för deras sekretesspolicy. När du lämnar vår webbplats uppmanar vi dig att läsa sekretessmeddelandet på varje webbplats du besöker.

11. COOKIES

Du kan ställa in din webbläsare så att den vägrar att ta emot alla eller vissa cookies, eller så att den varnar dig när webbplatser ställer in eller använder cookies. Om du inaktiverar eller vägrar att ta emot cookies kan det hända att vissa delar av denna webbplats blir otillgängliga eller inte fungerar som de ska. För mer information om de cookies som vi använder, se vår policy för cookies. Om du accepterar cookies hjälper oss att leverera mer användbart innehåll som är gratis för dig att konsumera.

12. NYHETSBREV VIA E-POST

Vi kan erbjuda en prenumeration på nyhetsbrev via e-post på vår webbplats. Som prenumerant på nyhetsbrevet kan du få uppdateringar via e-post från oss. Detta inkluderar uppdateringar om vårt senaste innehåll på webbplatsen, innehåll som endast är tillgängligt för prenumeranter, nya produkter, partnererbjudanden med mera. Om du vid något tillfälle vill avsluta din prenumeration kan du göra det genom att använda länken "Avsluta prenumeration" längst ner i alla våra e-postmeddelanden. Detta kommer att radera din e-postadress från vår databas.

© 2022 Findstack.com, ett företag som tillhör SoHo Media Ltd. Alla rättigheter förbehållna.
Publicitetsinformation | Cookie-policy | Integritetspolicy | Användarvillkor